جوانه گندم راوک دارای ویتامین های گروه آ، ب، د و به خصوص ای به میزان فراوان، املاح، روی و منیزیم می باشد.

میزان قابل توجه ویتامین ای، یون روی و ویتامین های گروه ب موجود در جوانه گندم راوک ......

جوانه گندم راوک دارای ویتامین های گروه آ، ب، د و به خصوص ای به میزان فراوان، املاح، روی و منیزیم می باشد.

میزان قابل توجه ویتامین ای، یون روی و ویتامین های گروه ب موجود در جوانه گندم راوک باعث جلوگیری از پیری و افزایش نیروی تحریک می شود.

کسانی که دچار کمبود یون روی هستند، مناسب ترین و بهترین ماده ای را که می توانند جایگزین این کمبود کنند جوانه گندم راوک است.

این مسائل دلیل خواهد بود تا جوانه گندم راوک مهمترین ماده خوراکی برای تمام وعده های غذایی شما باشد.